Integritetspolicy

Sanbusiness ägs av Svensk Affärsnyckel AB, vilka även ansvarar för dina personuppgifter.

Organisationsnummer:
556884-5142
Epost:
info@svenskaffarsnyckel.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till ett angivet utgångsdatum, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd.

Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

Avsikten att spara kakor samt syfte:

– vi använder Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker sanbusiness.se, vi analyserar användningen, spårar användare när de bläddrar på hemsidan med syfte att anpassa/förbättra denna för varje användare samt målannons som kan vara av särskilt intresse för specifika användare

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:

– i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;

– i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och

– i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

– i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det här >> )

– i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och

– i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.

OBS! Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Formulär

När du skriver ett meddelande till oss via formuläret på sanbusiness.se bevarar vi de uppgifter som du lämnar, så som:

  • namn
  • mail
  • telefonnummer
  • adress

 

reCAPTCHA

Vi använder oss av reCaptcha. Leverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»).

reCAPTCHA kontrollerar om datainmatningen på sanbusiness (t.ex. i formulär) görs av en människa eller ett automatisk program.

Kontrollen påbörjas automatiskt så fort besökaren skickar sitt meddelande. Till analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter. De data som inhämtas vid analysen vidarebefordras till Google. reCAPTCHA-analyserna sker i bakgrunden. Du som besökare märker oftast inte av att någon analys sker.

Behandlingen av uppgifter sker i enlighet med artikel 6 punkt 1 f i Dataskyddsförordningen. Vi har ett berättigat intresse av att skydda oss mot cyberspionage och spam.

Mer information om Google reCAPTCHA samt Googles integritetspolicy finns på följande länkar:
Här kan du läsa Googles sekretesspolicy
Här kan du läsa Googles användarvillkor

Google Analytics

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
  4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
  5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

Du kan när som helst be oss om be oss om att ge dig all personlig information vi har om dig. Du kan även be oss att radera all den information vi har beträffande om dig.