Sanbusiness logo.

Utvecklar företag och personal för ökad lönsamhet

Gratis konsultation

Just nu erbjuder vi ett kostnadsfritt enskilt möte eller totalt 2 timmars konsultation.

Hjälp, vårt företag har växtvärk!

När företaget växer är det lätt att tappa greppet om verksamheten. Resultatet blir ineffektiva processer, otydliga roller och sjunkande vinster trots en ökad omsättning.

Vi vill växa men vet inte hur!

Många företag har idag påverkas negativt av den rådande coronapandemin. Vi föreslår åtgärder som kan hjälpa företag att klara det akuta läget.

Har ditt företag drabbats av pandemin?

Många företag har idag påverkas negativt av den rådande coronapandemin. Vi föreslår åtgärder som kan hjälpa företag att klara det akuta läget.

Vi har lång erfarenhet av företag i utveckling och arbetar med enkla och lättförståeliga verktyg vilket gör det lätt att få med sig all personal i förändringsarbetet som i sin tur borgar för snabba önskvärda resultat.

Vårt ändamål är att ge stöd, råd och operativ hjälp till företagare. Vi vill dela med oss av vårt kunnande via ett brett nätverk, innefattande kompetenser inom många yrken såväl nationellt och internationellt.

Våra tjänster

Vi hjälper Er med att göra en företagsanalys, där vi presenterar ett åtgärdspaket för att få företaget på rätt kurs och nå de mål som ställts upp.

Ett alltför vanligt scenario hos företag som växer är att man tappar greppet om verksamheten med minskande vinster och frustrerad personal som följd. Det kan vara svårt att se vilka orsakerna är och ännu svårare att veta vad man ska göra åt dem.

Vi hjälper Er med att skräddarsy och anpassa organisationen för er verksamhet.

Att ha en effektiv och väl fungerande organisation är A och O i ett företag. En organisation behöver ständigt ses över och förändras i takt med att företaget växer och utvecklas. Otydliga roller, dubbla ansvar och processer ingen tar ansvar över är bara några saker som skapar frustration, ineffektivitet och missnöjda medarbetare.

Vi hjälper Er med att anpassa, effektivisera och kvalitetssäkra processer och processflöden för er verksamhet.

Med processer menar vi allt arbete som utförs av personal inom företaget från säljarbete till levererad produkt. Skall man nå en god lönsamhet gäller det att alla processer är verksamhetsanpassade, effektiva och innehåller kundvärde. 

Processflöde är det flöde där produkten passerar de olika processerna och i varje steg förädlas. I processflöden sker överlämningar mellan personer eller avdelningar och dessa måste vara tydliga och kompletta.

Vi hjälper Er med att översätta och bryta ner företagets övergripande mål till att bli vardagliga och lättförståeliga, som medarbetaren kan sätta in i sitt dagliga arbete och leda företaget i rätt riktning.

Ett företag måste ha en vision och mål för sin verksamhet, så att alla medarbetare känner sig trygga i det arbete de utför och de beslut de tar. Även om företaget har tydliga visioner och mål, är det ofta väldigt svårt för den enskilda medarbetaren att förstå kopplingen och effekterna av hur deras arbete eller beslut påverkar företagets övergripande mål.

Det gäller att på ett enkelt och pedagogiskt sätt bryta ner företagets övergripande mål till rätt nivå, så att det tydligt framkommer för varje medarbetare hur deras arbete kan påverka dessa mål.

Vi kan coacha dig till att bli en bättre och effektivare chef.

Att leda sina medarbetare är ingen lätt uppgift var du än befinner dig i organisationen. Du måste ständigt tänka på vad ditt arbete och dina beslut får för konsekvenser både för företaget och att dina medarbetare.

Det viktigaste för företaget och dig själv, är att dina medarbetare mår bra och trivs med sitt arbete och sin roll. Information, kommunikation, kompetensutveckling, mål och riktlinjer är bara några av de förutsättningar du måste ge dina medarbetare för att de ska kunna utföra sitt arbete.

Vi kan hjälpa Er med att ta fram grundläggande värderingar och principer för företaget.

Det är väldigt viktigt för ett företag att ha grundläggande värderingar och principer. Alla medarbetare måste förstå och anamma de värderingar som gäller på företaget. Värderingarna avspeglar sig ofta i de beslut och handlingar som tas av alla på företaget och ger därmed också omgivningen en profilbild av företaget. Värderingarna sätter också upp regler för sociala koder och hur vi ska behandla varandra och omgivningen.

Hur vi arbetar

1. Företagsanalys

Vi gör en grovanalys av Ert företag. Detta görs i normala fall genom en rundvandring i Ert företag och intervjuer med ett flertal utvalda medarbetare. Oftast klarar man av detta på en dag. Efteråt sammanfattar vi och presenterar ett åtgärdspaket för just Ert företag.

2. Behovsanalys

Tillsammans med Er går vi djupare in på åtgärdspaketet och kategoriserar samt prioriterar de förändringar som vi skall fokusera på. 

3. Mål / Krav

Det är viktigt med tydliga mål därför sätter vi tillsammans upp en måspec/kravspec på vart Ni vill nå med de förändringar som skall genomföras. 

4. Projektplan

En projektplan sätts upp där man enkelt, steg för steg, kan följa hela förändringsarbetet från start till mål. Här definieras också tidsramar, avstämningspunkter och kalkyl för projektplanen.

5. Genomförande

Det är viktigt med tydliga mål därför sätter vi tillsammans upp en måspec/kravspec på vart Ni vill nå med de förändringar som skall genomföras. 

6. Avslut & Projektavstämning

En projektplan sätts upp där man enkelt, steg för steg, kan följa hela förändringsarbetet från start till mål. Här definieras också tidsramar, avstämningspunkter och kalkyl för projektplanen.

Jag vill bli kontaktad!

Mina kontaktuppgifter: